logo-omoss

IFLC är ett av världens största och mest framträdande organisation
som främjar världens språk och kulturer.

Den är tillägnad för att utveckla och utbilda ungdomar och skapa en plattform
där de kan dela med sig sina kulturarv genom att framträda världen över.

Den internationella festivalen för språk och kultur är en årlig föreställning för mångfalden av språkliga talanger ifrån hela världen. Festivalen arrangerades för första gången år 2003 med endast 17 deltagande länder och fortsätter idag med 145 länder och med mer än 2000 unga deltagare.

Vi främjar för en ömsesidig förståelse och samexistens och vill bidra till vänskap och fred. Ungdomar ifrån världen engagerar sig och involveras i sociala, kulturella och bildningsaktiviteter i det lokala samhället. Genom att bilda starka band och varaktiga vänskaper kan de höja förhoppningarna och bidra för en fredligare värld.

Vi samarbetar med